Wprowadziliśmy dla Państwa nową funkcjonalność polegającą na dodawaniu urządzenia zaufanego w bankowości elektronicznej eBankNet. Urządzenie zaufane to sprzęt (komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne), na którym korzystacie Państwo z bankowości internetowej. Dodanie urządzenia zaufanego spowoduje, że będziecie Państwo mogli logować się w sposób szybszy i prostszy, bez konieczności używania dodatkowej metody autoryzacji (SMS). Dodanie urządzenia jako zaufane wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami. Po dodaniu urządzenia do zaufanych w momencie logowania będzie konieczne wprowadzenie tylko loginu i hasła. Przy każdorazowym logowaniu użytkownik będzie weryfikowany, czy dokonuje logowania przy użyciu urządzenia zaufanego. Na chwilę obecną nie ma ograniczeń co do liczby dodawanych urządzeń. Po dodaniu urządzenia jako zaufane pojawia się ono w zakładce Mój Profil. W każdej chwili jest możliwość usunięcia wskazanego przez siebie urządzenia z listy urządzeń zaufanych.