Książeczka Systematycznego Oszczędzania – Rolnicy

  • Wygodny sposób na pomnażanie Twoich oszczędności –  w ramach zawartej umowy systematycznie (raz w miesiącu) wpłacasz  zadeklarowaną  kwotę;

  • minimalna kwota wkładu już od 20,00 zł;

  • okres trwania 24 miesiące;

  • kapitalizacja odbywa się po upływie okresu umownego;

  • odsetki naliczane są od salda na rachunku systematycznego  oszczędzania za każdy dzień trwania umowy;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego