Książeczka Systematycznego Oszczędzania – Rolnicy

 • Wygodny sposób na pomnażanie Twoich oszczędności –  w ramach zawartej umowy systematycznie (raz w miesiącu) wpłacasz  zadeklarowaną  kwotę;

 • minimalna kwota wkładu już od 20,00 zł;

 • okres trwania 24 miesiące;

 • kapitalizacja odbywa się po upływie okresu umownego;

 • odsetki naliczane są od salda na rachunku systematycznego  oszczędzania za każdy dzień trwania umowy;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Lokaty terminowe –  Rolnicy

 • Najprostszy i najpopularniejszy sposób na oszczędzanie;

 • okres oszczędzania 1 m-c, 2 m-ce , 3 m-ce , 6 m-cy, 12 m-cy, 24 m-cy, 36 m-cy;

 • minimalna kwota oszczędzania od 100 złotych;

 • możliwości negocjacji oprocentowania powyżej 100.000,00 złotych;

 • szeroka dostępność – dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują  dużymi oszczędnościami;

 • swoboda dysponowania odsetkami – w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jak założyć lokatę?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokument tożsamości, podpisz umowę i dokonaj pierwszej wpłaty.