KREDYT NAWOZOWY

  • Finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów, środków ochrony roślin nawet do 2.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych;

  • Spłata do 12 miesięcy;

  • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

  • Wypłata w dogodnej formie gotówkowej lub bezgotówkowej;

  • Dokumentowanie wykorzystania kredytu tylko w wysokości  30% wartości kredytu;

  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;