INWESTYCYJNY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

 • Nawet do 80% wartości inwestycji;

 • Spłata do 15 lat;

 • Prowizja już od 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Sfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, a w szczególności:

  • zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę,
  • zakup surowców i półproduktów na modernizację majątku produkcyjnego;
 • Karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 24 miesięcy;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu