KREDYT NAWOZOWY

 • Finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów, środków ochrony roślin nawet do 2.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych;

 • Spłata do 12 miesięcy;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Wypłata w dogodnej formie gotówkowej lub bezgotówkowej;

 • Dokumentowanie wykorzystania kredytu tylko w wysokości  30% wartości kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;

KREDYT OBROTOWY

 • Finansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej;

 • Spłata nawet do 24 miesięcy;

 • Prowizja już od 2%

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Wypłata w dogodnej formie gotówkowej lub bezgotówkowej;

 • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;

W RACHUNKU BIEŻĄCYM

 • Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą;

 • Spłata do 12 miesięcy z możliwością przedłużania na dalsze analogiczne okresy;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych;

 • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;

Czytaj więcej

INWESTYCYJNY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 • Nawet do 80% wartości inwestycji;

 • Spłata do 15 lat;

 • Prowizja już od 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Sfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, a w szczególności:

  • zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę,
  • zakup surowców i półproduktów na modernizację majątku produkcyjnego;
 • Karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 24 miesięcy;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

 • Nawet do 60% wartości nieruchomości;

 • Spłata do 15 lat;

 • Prowizja już od 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Sfinansowanie dowolnych celów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą;

 • Wypłata w dogodnej formie gotówkowej lub bezgotówkowej;

 • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania  kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu