Rachunek bieżący rolników  indywidualnych.

 

  • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą;

  • usługa SMS;

  • bankowość internetowa;

  • karty płatnicze VCD;

  • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

  • przelewy krajowe;

  • przelewy zagraniczne;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jak otworzyć konto?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokument tożsamości i podpisz umowę.