Rachunek bieżący rolników  indywidualnych

 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą;

 • usługa SMS;

 • bankowość internetowa;

 • karty płatnicze VCD;

 • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

 • przelewy krajowe;

 • przelewy zagraniczne;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rachunek bieżący gospodarstw rolnych

 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą dla płatników podatku VAT;

 • usługa SMS;

 • bankowość internetowa;

 • karty płatnicze VCD;

 • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

 • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

 • przelewy krajowe;

 • przelewy zagraniczne;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jak otworzyć konto?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokumenty gospodartswa i podpisz umowę.

Wykwalifikowany personel udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących produktów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Baborowie.