Historia Banku
Odpowiedzialność społeczna
Struktura organizacyjna

Historia Banku w Baborowie

0

22 lutego w lokalu Gminnej Spółdzielni „SCH” zebrała się dwunastoosobowa grupa inicjatywna, która podpisała statut i założyła Spółdzielnię pod nazwą Bank Spółdzielczy w Baborowie.

Bank Spółdzielczy – jak wszystkie działające w tym okresie spółdzielnie bankowe przekształcił się w Kasę Spółdzielczą.

0
0

Zgodnie z nową ustawą o prawie bankowym, placówkę przekształcono w „Bank Spółdzielczy”. Centralą finansową i rewizyjną Banku stał się Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ).

21 grudnia oddano do użytku nowy budynek Banku Spółdzielczego przy ul. Moniuszki 1.

0
0

27 marca podpisano umowę o przystąpienie do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Uruchomienie Punktów Kasowych w Suchej Psinie oraz w Tłustomostach.

0
0

Uruchomienie kantora wymiany walut oraz wprowadzenie rachunków walutowych.

Cele statutowe i odpowiedzialność społeczna

Bank Spółdzielczy w Baborowie mimo rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych oraz instytucji parabankowych, skutecznie działa na rynku międzybankowym. Przyjazny stosunek do klientów, kompetencja i coraz szersza gama usług bankowych pozwala utrzymać obecnych i pozyskać nowych klientów. Przynosi to pozytywne efekty wyrażające się wzrostem sumy bilansowej , obliga kredytowego, oszczędności oraz funduszy własnych banku.

Do  istotnych  zagadnień  na  które  Bank zwraca uwagę w swoim działalności to: osiągnięcie  dominującej  roli  na  terenie  działania  banku, budowanie  i  utrwalanie  więzi  między  bankiem  i  klientem,  dalsze  ekonomiczne  i  społeczne  umacnianie  pozycji  na  rynku.

Realizując  swoje  zadania  statutowe  Bank    uczestniczy  w  życiu  lokalnym.  Dofinansowujemy  imprezy  organizowane  na  terenie  gminy  Baborów wspieramy  finansowo  Szkoły,  Przedszkola,  Kluby  Sportowe,  Ochotniczą  Straż  Pożarną,  Związki  i  Stowarzyszenia.

Nad całokształtem działalności BS w Baborowie czuwa Rada Nadzorcza w składzie:
Irena Święs Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Krzyżewskiz-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jadwiga Kowalczykowskasekretarz Rady
Ewa KonikCzłonek Rady Nadzorczej
Ewald SurmaCzłonek Rady Nadzorczej
Jan DolipskiCzłonek Rady Nadzorczej

Bieżącą działalnością Banku Spółdzielczego kieruje  Zarząd w składzie:
Teresa Demianowska Prezes Zarządu
Maryla GórnaCzłonek Zarządu ds. Finansowo-Księgowych
Agnieszka Załuska Członek Zarządu ds. Handlowych

Wykwalifikowany personel udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących produktów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Baborowie.

Polityka prywatności