Rachunek oszczędnościowy  A’VISTA

 

  • Wpłacasz i wypłacasz środki w dowolnej kwocie i kiedy chcesz!

  • rachunek oszczędnościowy przeznaczony do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili możesz wykorzystać do bieżących potrzeb;

  • rachunek płatny na każde żądanie a’vista przeznaczony dla osób fizycznych , w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego