Lokaty terminowe –  najprostszy i najpopularniejszy sposób na oszczędzanie.

 

 • okres oszczędzania 1 m-c, 2 m-ce , 3 m-ce , 6 m-cy, 12 m-cy, 24 m-cy, 36 m-cy;

 • minimalna kwota oszczędzania od 100 złotych;

 • możliwości negocjacji oprocentowania powyżej 200.000,00 złotych;

 • szeroka dostępność – dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują  dużymi oszczędnościami;

 • swoboda dysponowania odsetkami – w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Książeczka Systematycznego Oszczędzania

 

 • Wygodny sposób na pomnażanie Twoich oszczędności –  w ramach zawartej umowy systematycznie (raz w miesiącu) Wpłacasz  zadeklarowaną  kwotę.

 • minimalna kwota wkładu już od 20,00 zł;

 • okres trwania 24 miesiące;

 • kapitalizacja odbywa się po upływie okresu umownego;

 • odsetki naliczane są od salda na rachunku systematycznego  oszczędzania za każdy dzień trwania umowy.

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rachunek oszczędnościowy  A’VISTA

 

 • Wpłacasz i wypłacasz środki w dowolnej kwocie i kiedy chcesz!

 • rachunek oszczędnościowy przeznaczony do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili możesz wykorzystać do bieżących potrzeb;

 • rachunek płatny na każde żądanie a’vista przeznaczony dla osób fizycznych , w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jak założyć lokatę?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokument tożsamości, podpisz umowę i dokonaj pierwszej wpłaty.

Wykwalifikowany personel udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących produktów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Baborowie.