KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

 

  • Nawet do 3 krotności dochodów;

  • Spłata do 1 roku z możliwością przedłużania na kolejne okresy;

  • Minimum formalności;

  • Prowizja już od 2%;

  • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

  • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

  • Sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych;

  • Bez potrzeby dokumentowania wykorzystania kredytu;

  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu