DOBRY KREDYT

  • Spłata do 2 lat;

  • Minimum formalności;

  • Akceptacja dochodów z różnych źródeł;

  • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

  • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

  • Sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych do 10 krotnych osiąganych dochodów;

  • Bez potrzeby dokumentowania wykorzystania kredytu;

  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu