Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy JUNIOR (konto osobiste dla osób małoletnich od 13 roku życia)

  • usługa SMS;

  • bankowość internetowa;

  • karty płatnicze VCD;

  • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

  • przelewy krajowe;

  • przelewy zagraniczne;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego