Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy  dla „Młodych”
(konto osobiste przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 28 roku życia)

 

  • usługa SMS;

  • bankowość internetowa;

  • karty płatnicze VCD;

  • karty zbliżeniowe VCD;

  • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

  • przelewy krajowe;

  • przelewy zagraniczne;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jak otworzyć konto?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokument tożsamości i podpisz umowę.