Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Wygodne konto”

 • usługa SMS;

 • bankowość internetowa;

 • karty płatnicze VCD;

 • karty zbliżeniowe VCD;

 • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

 • przelewy krajowe;

 • przelewy zagraniczne;

 • dostęp do konta 24h/dobę – eBankNet

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy  dla „Młodych”
(konto osobiste przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 28 roku życia)

 

 • usługa SMS;

 • bankowość internetowa;

 • karty płatnicze VCD;

 • karty zbliżeniowe VCD;

 • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

 • przelewy krajowe;

 • przelewy zagraniczne;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy JUNIOR (konto osobiste dla osób małoletnich od 13 roku życia)

 • usługa SMS;

 • bankowość internetowa;

 • karty płatnicze VCD;

 • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

 • przelewy krajowe;

 • przelewy zagraniczne;

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jak otworzyć konto?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokument tożsamości i podpisz umowę.

Bankowość elektroniczna

 • Dostęp do konta o dowolnej porze

 • Przelewy z dowolnego urządzenia (komputer, smartphone, tablet)

 • Bieżący stan konta i wydatków

Przed zalogowaniem

Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

 1. Czy adres rozpoczyna się od „https://” ?
 2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?

Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

 1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
 2. Czy certyfikat jest ważny?

Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło – sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
Nie loguj się do bankowości internetowej z otwartych sieci WiFi (tzw. hotspotów).

System Zastrzegania Kart

W przypadku utraty karty należy ją bezzwłocznie zastrzec pod numerem telefonu:

+48 828 828 828

(infolinia całodobowa – koszt połączenia wg stawki operatora)