Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

  • Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

  • Spłata do 12 miesięcy z możliwością przedłużania na dalsze analogiczne okresy;

  • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

  • Odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych;

  • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;