Kredyt obrotowy dla firm

  • Finansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej;

  • Spłata nawet do 24 miesięcy;

  • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

  • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

  • Wypłata w dogodnej formie gotówkowej lub bezgotówkowej;

  • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;