Kredyt inwestycyjny pomostowy dla firm

  • Nawet do 85% wartości inwestycji;

  • Spłata do 15 lat;

  • Prowizja tylko 2%;

  • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

  • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

  • Przeznaczane na realizację projektów w ramach Programów Operacyjnych;

  • Sfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy;

  • Karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 24 miesięcy;

  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu