Kredyt inwestycyjny dla wspólnot

  • Nawet do 100% wartości inwestycji;

  • Spłata do 20 lat;

  • Prowizja tylko 2%;

  • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

  • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

  • Sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z:

    • modernizacją, remontem, adaptacją i przebudową nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty
  • Refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych z własnych środków;

  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdź oprocentowanie