Kredyt obrotowy dla firm

 • Finansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej;

 • Spłata nawet do 24 miesięcy;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Wypłata w dogodnej formie gotówkowej lub bezgotówkowej;

 • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

 • Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 • Spłata do 12 miesięcy z możliwością przedłużania na dalsze analogiczne okresy;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych;

 • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu;

Kredyt inwestycyjny dla firm

 • Nawet do 80% wartości inwestycji;

 • Spłata do 15 lat;

 • Prowizja tylko 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Sfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, a w szczególności:

  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę,
  • zakup surowców i półproduktów na modernizację majątku produkcyjnego
 • Karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 24 miesięcy;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu

Kredyt inwestycyjny pomostowy dla firm

 • Nawet do 85% wartości inwestycji;

 • Spłata do 15 lat;

 • Prowizja tylko 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Przeznaczane na realizację projektów w ramach Programów Operacyjnych;

 • Sfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy;

 • Karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 24 miesięcy;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu

Kredytowa linia hipoteczna

 • Nawet do 60% wartości nieruchomości;

 • Spłata do 15 lat;

 • Prowizja już od 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Sfinansowanie dowolnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 • Wypłata w dogodnej formie gotówkowej lub bezgotówkowej;

 • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania  kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu

Kredyt obrotowy dla wspólnot

 • Finansowanie bieżących potrzeb wspólnot mieszkaniowych;

 • Spłata nawet do 24 miesięcy;

 • Prowizja tylko 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Bez potrzeby dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu

Kredyt inwestycyjny dla wspólnot

 • Nawet do 100% wartości inwestycji;

 • Spłata do 20 lat;

 • Prowizja tylko 2%;

 • Atrakcyjne oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej;

 • Marża Banku stała w całym okresie kredytowania;

 • Sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z:

  • modernizacją, remontem, adaptacją i przebudową nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty
 • Refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych z własnych środków;

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdź oprocentowanie