Rachunek walutowy bieżący

Rachunek płatny na każde żądanie, służy do gromadzenia walut i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

  • Rachunek walutowy prowadzony jest w następujących walutach:

  • dolar amerykański (USD);

  • euro (EUR);

  • funt brytyjski (GBP);

  • korona czeska (CZK);

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego