Rachunek rozliczeniowy bieżący

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego życzenie rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy służy do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Posiadacz rachunku swobodnie dysponuje środkami pieniężnym znajdującymi się na jego rachunku.. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą papierowych lub elektronicznych nośników informacji.

 • usługa SMS;

 • bankowość internetowa;

 • karty płatnicze Visa Business;

 • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

 • przelewy krajowe;

 • przelewy zagraniczne;

 • dostęp do konta 24h/dobę – eBankNet

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rachunek walutowy bieżący

Rachunek płatny na każde żądanie, służy do gromadzenia walut i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

 • Rachunek walutowy prowadzony jest w następujących walutach:

 • dolar amerykański (USD);

 • euro (EUR);

 • funt brytyjski (GBP);

 • korona czeska (CZK);

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jak otworzyć konto?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokumenty firmy i podpisz umowę.

Bankowość elektroniczna

 • Dostęp do konta o dowolnej porze

 • Przelewy z dowolnego urządzenia (komputer, smartphone, tablet)

 • Bieżący stan konta i wydatków

Przed zalogowaniem

Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

 1. Czy adres rozpoczyna się od „https://” ?
 2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?

Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

 1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
 2. Czy certyfikat jest ważny?

Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło – sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
Nie loguj się do bankowości internetowej z otwartych sieci WiFi (tzw. hotspotów).

System Zastrzegania Kart

W przypadku utraty karty należy ją bezzwłocznie zastrzec pod numerem telefonu:

+48 828 828 828

(infolinia całodobowa – koszt połączenia wg stawki operatora)