Loading...

Konto firmowe

 • Rachunek rozliczeniowy bieżący
 • Rachunek walutowy bieżący

Kredyty

 • OBROTOWY
 • W RACHUNKU BIEŻĄCYM
 • INWESTYCYJNY
 • INWESTYCYJNY POMOSTOWY
 • KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA
 • OBROTOWY WSPÓLNOTY
 • INWESTYCYJNY WSPÓLNOTY

Oszczędności

 • Lokaty terminowe

Jak otworzyć konto dla firmy?

1 krok

Przyjdź do naszego Banku

2 krok

Przedstaw dokumenty działalności gospodarczej i podpisz umowę.

Bankowość elektroniczna

 • Dostęp do konta o dowolnej porze

 • Przelewy z dowolnego urządzenia (komputer, smartphone, tablet)

 • Bieżący stan konta i wydatków

Przed zalogowaniem

Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

 1. Czy adres rozpoczyna się od „https://” ?
 2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?

Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

 1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
 2. Czy certyfikat jest ważny?

Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło – sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe

Wykwalifikowany personel udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących produktów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Baborowie.