Zawieszenie spłaty rat kredytu w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce, Bank Spółdzielczy w Baborowie wprowadza możliwość skorzystania

z Zawieszenia spłaty rat kredytu w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Poniżej zamieszczamy wnioski o zawieszenie spłat:

Klient indywidualny

Wniosek pdf.
Wniosek pdf.

Klient instytucjonalny

Wniosek pdf.
Wniosek pdf.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  • adresu e-mail: kredyty@bsbaborow.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
  • listownie/kurierem na adres: 48-120 Baborów ul. Moniuszki 1 z dopiskiem „Odroczenie rat”